LITERATURA OB POL OSMIH

V soboto, 3. marca 2018, bo ob 19.30 uri pri Borovcu v Ledincah literarno branje pod naslovom "Literatura ob pol osmih". Brali bodo iz svojih literarnih del Florjan Lipuš, Gustav Januš, Tim Wüster pa iz del svojega očeta Jokija. Glasbeni okvir Gabriel Lipuš (tenor) in Janez Gregorič (kitara). Pozdravila vas bo Anica Lesjak-Ressmann, predsednica SKD Jepa-Baško jezero.
Florjan Lipuš piše prozo v slovenščini, Gustav Januš riše in piše pesmi v obeh koroških deželnih jezikih, Joki Wüster poje, riše in piše pesmi v nemščini, njegov sin Tim jih pa prevaja v slovenščino. Lipuš je doma v Železni Kapli in živi blizu Galicije, Januš in Wüster sta doma v občini Šentjakob v Rožu in tam tudi živita. Vsi trije pisatelji so bili učitelji, prvi za ljudsko, druga dva za glavno šolo.
Florjan Lipuš je leta 2004 prejel Prešernovo nagrado, Gustav Januš bo letos maja prejel nagrado Humbert-Fink (mesta Celovec).

 

IZŠLO JE RASTJE 2017

11. številka Rastja je izšla ob 10-letnici izida prve številke, ki jo je zasnovala Anita Hudl. Letos je minilo pet let, odkar nas je zapustila; v Rastju 11 najdete njeno še ne objavljeno besedilo "Kje je tista srečna hiša".
Rastje 11 nadaljuje svojo nalogo izdajanja besedil uveljavljenih in novih pisateljic in pisateljev. Skupno pa jim je, da so povezani s Koroško - ali tukaj živijo in ustvarjajo, ali imajo svoje korenine na Koroškem in živijo in ustvarjajo drugod, ali pa imajo svoje korenine drugod in sedaj živijo in ustvarjajo na Koroškem, ali pošiljajo prispevke s Koroške na drugi strani meje ali pa jim je blizu koroška tematika - vsi skupaj prispevajo svoje za ohranitev in utrjevanje slovenščine na Koroškem, za užitek ob slovenskem branju.
Nova je rubrika "Pogledi na literarna dela tega leta"; v njej predstavljamo 13 knjižnih izdaj članic in članov DSPA, ki so izšle od zadnjega do konca uredniškega roka aktualnega Rastja in tako povezujemo literarno revijo z delom založb, ki se trudijo za slovensko literarno ustvarjanje na Koroškem. Obenem naj bo to poglavje v informacijo bralkam in bralcem, da sežejo po knjižnih izdajah naših avtoric in avtorjev.
Vabljeni k bralnemu užitku, k umetniškemu užitku ob likovnih prilogah Vincenca Gotthardta, pa tudi vabljeni k sodelovanju v prihodnji izdaji Rastja.