IZŠLO JE RASTJE 2017

11. številka Rastja je izšla ob 10-letnici izida prve številke, ki jo je zasnovala Anita Hudl. Letos je minilo pet let, odkar nas je zapustila; v Rastju 11 najdete njeno še ne objavljeno besedilo "Kje je tista srečna hiša".
Rastje 11 nadaljuje svojo nalogo izdajanja besedil uveljavljenih in novih pisateljic in pisateljev. Skupno pa jim je, da so povezani s Koroško - ali tukaj živijo in ustvarjajo, ali imajo svoje korenine na Koroškem in živijo in ustvarjajo drugod, ali pa imajo svoje korenine drugod in sedaj živijo in ustvarjajo na Koroškem, ali pošiljajo prispevke s Koroške na drugi strani meje ali pa jim je blizu koroška tematika - vsi skupaj prispevajo svoje za ohranitev in utrjevanje slovenščine na Koroškem, za užitek ob slovenskem branju.
Nova je rubrika "Pogledi na literarna dela tega leta"; v njej predstavljamo 13 knjižnih izdaj članic in članov DSPA, ki so izšle od zadnjega do konca uredniškega roka aktualnega Rastja in tako povezujemo literarno revijo z delom založb, ki se trudijo za slovensko literarno ustvarjanje na Koroškem. Obenem naj bo to poglavje v informacijo bralkam in bralcem, da sežejo po knjižnih izdajah naših avtoric in avtorjev.
Vabljeni k bralnemu užitku, k umetniškemu užitku ob likovnih prilogah Vincenca Gotthardta, pa tudi vabljeni k sodelovanju v prihodnji izdaji Rastja.

 

 

SLOVENSKA PISATELJSKA POT II

V soboto, 7. oktrobra 2017, vabi DSPA skupno s SPD Drabosnjak in soprireditelji na odprtje druge postaje Slovenske pisateljske poti pri nas na Koroškem. Poti, ki nastaja po zamisli kolegic in kolegov DSP, povezuje rojstne kraje oziroma kraje ustvarjanja slovenskih pisateljic in pisateljev in nudi vsem intresentom dodatne informacije o delu in življenju avtorjev in avtoric.

Prvo postajo smo predali namenu pred dvema letoma ob ljudski šoli na Obirksem, kjer postaja Slovenske pisateljske poti opozarja obiskovalce na ustanovnega predsednika Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Valentina Polanška.

Na Kostanjah bomo 7. 10. 2017 ob 15. uri uradno odkrili novo informacijsko tablo in s tem odprli novo postajo poti v spomin na dva koroška pisatelja: Andreja Šusterja Drabosnjaka in Andreja Kokota. Prireditev je namenjena tudi predstavitvi njunih pesniških zbirk, Drabosnjakovega doma in etnološke zbirke, ki jo hranijo na Kostanjah.