FRANC WAKOUNIG

svoboden novinar, prej urednik raznih slovenskih in nemških časopisov.