LUISE MARIA RUHDORFER

rodila se je leta 1944 pri Erjanu v Štebnu pri Bekštanju;
do mamine smrti je doraščala dvojezično;
šolala se je v Maloščah, v Šentjuriju v Labotski dolini in v Wolfsbergu, obiskovala je trgovsko akademijo v Beljaku in maturirala leta 1963;
delala je kot tajnica pri notarju in kot uradnica na pošti; zaradi vzgoje otrok je bila dalj časa doma gospodinja;
v zrelih letih se je spet učila slovenščine in študirala slovenščino in italijanščino na univerzi v Celovcu. Študij je dokončala z diplomskim delom o Štebenski pasijonski igri iz leta 1931, nato je doktorirala z delom o romanskih likih pri Florjanu Lipušu.

Izdaja poljudnoznanstvene knjige, piše pesmi, pripovedke in prozo o strašnih dogodkih med drugo svetovno vojno.