JANI OSWALD

(pseudonimi Šodrov Janez, Slavko Korošec, Norbert Novak, Brez Imena, Fičko Spaček, Anatol Doppel idr.);
rojen 1957 v Celovcu;
Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu;
študij prava na Dunaju;
v 1980ih letih je bil izdajatelj in glavni urednik revije mladje;
objavlja eksperimentalno prozo in konkretno poezijo ter eseje v slovenščini in nemščini v v revijah in antologijah;
dela kot manager finančnega podjetja na Dunaju;
živi pretežno na Dunaju.

Dela:
"Zaseka" (Verhacktes. Gedichte). Klagenfurt-Trieste: Drava/Založništvo tržaškega tiska, 1985. 74 Seiten.
"Babylon/Babilon Pesmi. Gedichte": Deutsch und Slowenisch. Klagenfurt: Drava, 1992. 99 Seiten.
"Pes Marica (Liederbuch)": Klagenfurt: Wieser, 1994. 75 Seiten.
"Achillesverse. Kein Heldenepos (Gedichte)": Klagenfurt/ Celovec, Drava, 1996. 74 Seiten.
"Frakture/n. (Gedichte)": Deutsch. Ln. geb. mit Audio-CD, 88 Seiten, ISBN: 978-3-85435-511-3 Klagenfurt/Celovec, Drava, 2007.
"Frakturen. Gedichte": Klagenfurt: Drava, 2007. 85 Seiten. Deutsch, teils slowenisch. Mit Audio-CD
"Buhštabenzupe": Konzertmitschnitt mit Jani Oswald, Klaus Dickbauer, Karl Sayer, Woody Schabata, Emil Krištof. [Klagenfurt]: Unikum,
2007.
"Kaj bi bil France Pre
šeren danes?" (Rede zum slowenischen Kulturfeiertag am 8. 2. 1996). In: Slovenski vestnik, 15. 2. 1996.
"Andante Mizzi",
"Quaran Tanja".

Nagrade:

• Podporna nagrada za literaturo dežele Koroške, 1995.