TOMAŽ OGRIS

rodil se je leta 1946;
bil je učitelj na raznih šolah, do upokojitve pa deželni šolski nadzornik za dvojezično šolstvo na Koroškem;
živi v Tucah na Radišah;
poleg poklica se je udejstvoval na družbenem, zlasti kulturnem področju;
bil je urednik mladinskega glasila Mladi rod. Za domača in mednarodna strokovna glasila je pisal prispevke s področja pedgagogike, zlasti o vprašanjih dvojezične vzgoje in izobraževanja.

Samostojna (nemško-slovensko dvojezična) dela:

Zbirka esejev "V mladih brezah gnezdijo sanje";
monografija o Radišah: "Preteklost in sedanjost kraja in njegovih ljudi";
spominska proza "Anisja - Prisilna delavka na Koroškem".