JANKO MALLE

poslovodja Slovenske prosvetne zveze;
blagajnik DSPA.