FLORJAN LIPUŠ

rojen 4.5.1937 v Lobniku nad Železno Kaplo;
mati mu je umrla pri šestih letih v nemškem taborišču. To je v marsičem zaznamovalo njegovo življenjsko pot in ustvarjanje;
z devetimi leti je začel hoditi v osnovno šolo v Lepeni;
1949 je vstopil v škofijski internat na Plešivcu, kjer je 1958 tudi maturiral. Tu je bil urednik internatskega glasila Kres.
po maturi je vstopil v celovško bogoslovje in začel urejati literarno revijo Mladje, ki jo je potem urejal več kot dvajset let;
po izstopu iz bogoslovja 1962 se je preživljal z različnimi poklici. Bil je pisar, poštni uradnik, zavarovalničar. 1966 ga je dr. Valentin Inzko s ceste spravil na učiteljišče. Po končanem učiteljišču je bil učitelj v Lepeni pri Železni Kaplim, od 1985 je poučeval v Šentlipšu pri Žitari vasi. Tega leta je bil izvoljen za dopisnega člana SAZU.

Dela:

"Črtice mimogrede (Skizzen im Vorübergehen)" Kurzprosa. Pseudonym Boro Kostanek. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1964. 58 Seiten.
"Črtice mimogrede. 2. Ausgabe": Klagenfurt: Wieser, 1987. 99 Seiten.
"Črtice mimogrede". Klagenfurt: Wieser, 1997. 71 Seiten. (Werke I-VIII, Bd. 1)
"Zmote dijaka Tjaža (Die Verirrungen des Zöglings Tjaž)": roman. Maribor: Obzorja, 1972. 164 Seiten.
"Zmote dijaka Tjaža" 2. Ausgabe in: "Škorenj (Der Stiefel)": Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.
"Zmote dijaka Tjaža" 3. Ausgabe. Klagenfurt-Trieste: Drava; Založništvo tržaškega tiska, 1981. 185 Seiten.
"Zmote dijaka Tjaža" 4. Ausgabe. Klagenfurt: Wieser, 1992. 181 Seiten.
"Zmote dijaka Tjaža": Klagenfurt: Wieser, 1997. 204 Seiten. (Dela I-VIII, Bd. 2)
"Zmote dijaka Tjaža": spremna beseda Silvija Borovnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 215 Seiten.
"Zmote dijaka Tjaža": Ljubljana: DZS, 2004. 157 Seiten.
"Zgodbe o čuših (Tschuschengeschichten)": Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1973. 123 Seiten.
"Ekstremist Matija Gubec. Dramatični prizori za politično vzgojo. Agitka (Der Extremist Matija Gubec. Dramatische Szenen zur politischen Erziehung. Agitationsstück)": gemeinsam mit Janko Messner. In: Mladje 1974, Nr. 15.
"Škorenj (Der Stiefel)": enthält Zmote dijaka Tjaža und eine Auswahl aus Črtice mimogrede und Zgodbe o čuših. Herausgeber und Nachwort von Boris Paternu. Autobiographische Notiz von Florjan Lipuš. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 281 Seiten.
"Izjava (Die Erklärung)": zwei Prosaskizzen. Slovenj Gradec: Literarni klub, Kulturna skupnost, 1978. 20 Seiten.
"Der Zögling Tjaž": roman. (Zmote dijaka Tjaža) Deutsch von Peter Handke zusammen mit Helga Mračnikar. Mit einer "Anmerkung" von Peter Handke. Salzburg-Wien: Residenz Verlag, 1981. 247 Seiten.
"Der Zögling Tjaž": roman. Taschenbuchausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984. 246 Seiten.
"Der Zögling Tjaž": roman. Klagenfurt: Wieser 1997. 340 Seiten.
"Der Zögling Tjaž": roman. Klagenfurt-Salzburg: Wieser, [2007], 1997. 340 Seiten. (Werke, Bd. 1)
"'Èlève Tjaž": Übersetzung Anne Gaudu. Paris: Gallimard, 1987. 179 Seiten.
"Odstranitev moje vasi (Die Beseitigung meines Dorfes)": Prosa. Klagenfurt-Trieste: Drava; Založništvo tržaškega tiska, 1983
"Odstranitev moje vasi": Klagenfurt: Wieser, 1997. 125 Seiten.
"Odstranitev moje vasi", Klagenfurt: Wieser, 1997. 151 Seiten. (Dela I-VIII, Bd. 3)
"Die Beseitigung meines Dorfes": roman. (Odstranitev moje vasi) Übersetzung Fabjan Hafner. Klagenfurt: Wieser 1997. 247 str. (Werke, Bd. 2)
"Die Beseitigung meines Dorfes": roman. St. Pölten-Salzburg: Residenz 2005.
"Jalov pelin (Fruchtloser Wermut)", roman. Klagenfurt-Trieste: Drava, Založništvo tržaškega tiska, 1985
"Jalov pelin": Klagenfurt: Wieser, 1997. 87 Seiten.
"Jalov pelin": Klagefurt: Wieser, 1997. 99 Seiten. (Dela I-VIII.Bd. 4)
"Die Verweigerung der Wehmut (Jalov pelin)": Aus dem Slowenischen von Fabjan Hafner. Salzburg-Wien: Residenz Verlag, 1989. 125 Seiten.
"Die Verweigerung der Wehmut": Klagenfurt: Wieser, 1997. 167 str.
"Die Verweigerung der Wehmut": Taschenbuchausgabe: Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998.
"Die Verweigerung der Wehmut ":Klagenfurt: Wieser, [2007], 1997. 167 Seiten. (Werke, Bd. 3)
"Prošnji dan (Bittag)": roman. Klagenfurt: Wieser, 1987. 99 Seiten.
"Prošnji dan": Klagenfurt: Wieser, 1997. 114 Seiten. (Dela I-VIII, Bd. 6).
"Die Regenprozession und andere Prosa": enthält: Die Regenprozession; Die Stiefel; Filip Murn; Anleitungen zum Schreien. Aus dem Slowenischen von Johann Strutz. Klagenfurt [etc.]: Wieser, 2007. 236 Seiten. (Werke, Bd. 5)
"Srčne pege. (Herzflecken)": roman. Klagenfurt-Salzburg, Wieser, 1991. 206 Seiten.
"Srčne pege": Klagenfurt: Wieser, 1997. 291 Seiten. (Dela I-VIII, Bd. 5)
"Herzflecken. (Srčne pege)": Roman. Übersetzung Johann Strutz. Klagenfurt, Wien, Ljubljana, Sarajevo: Wieser 1999/2000. 394 Seiten.
"Herzflecken": Klagenfurt [etc.]: Wieser, [2007], 1999/2000. 394 Seiten. (Werke, Bd. 4)
"Stesnitev. Neogibni, a sumljivi opravki z zmedo (Die Verengung. Unvermeidliche, aber verdächtige Umgänge mit dem Chaos)": Klagenfurt-Salzburg, Wieser 1995. 127 Seiten.
"Stesnitev": Klagenfurt: Wieser 1997. 144 Seiten. (Dela I-VIII, Bd. 7)
"Verdächtiger Umgang mit dem Chaos. (Stesnitev)": Roman. Übersetzung Johann Strutz. Klagenfurt: Wieser, 1997. 210 Seiten.
"Verdächtiger Umgang mit dem Chaos": Klagenfurt [etc.]: Wieser, [2007], 1997. 210 Seiten. (Werke, Bd. 6)
"Boštjanov let (Boštjans Flug)": roman. Maribor: Litera, 2003. 134 Seiten.
"Boštjans Flug. (Boštjanov let)": Roman. Übersetzung Johann Strutz. Klagenfurt: Wieser 2005. 248 Seiten.
"Boštjans Flug". Klagenfurt [etc.]: Wieser, [2007], cop. 2005. 248 Seiten. (Werke, Bd. 7)
"Sršeni": Klagenfurt: Wieser, 1997. 67 Seiten. (Dela I-VIII, Bd. 8)
"Sršeni": Klagenfurt: Wieser, 1997. 58 Seiten.
"(Novo berilo) Freude und Wehmut. Veselje in otožnost. Gioia e tristezza. Joy and sorrow": Rede zur Verleihung des Prešeren-Preises am 7. Februar 2004. Deutsch, slowenisch, italienisch, englisch. Übersetzung ins Deutsche Johann Strutz, ins Italienische Daria Betocchi. Klagenfurt [etc.]: Wieser, [2007], 2004. 105 str. (Werke, Bd. 8)
"Dela I–VIII": Vom Autor bearbeitete und autorisierte slowenische Ausgabe in acht Bänden. 1. Črtice mimogrede 2. Zmote dijaka Tjaža 3. Odstranitev moje vasi 4. Jalov pelin 5. Srčne pege 6. Prošnji dan 7. Stesnitev 8. Sršeni (Ausgewählte Kurzprosa aus den 70er Jahren.) Klagenfurt: Wieser, 1997.
"Werke I–VIII und zwei Essaybände": 1. Der Zögling Tjaž. Roman. Klagenfurt/Salzburg 2. Die Beseitigung meines Dorfes. Klagenfurt 3. Die Verweigerung der Wehmut. Roman. Klagenfurt 4. Verdächtiger Umgang mit dem Chaos. Roman. Klagenfurt/ Salzburg 5. Herzflecken. Roman. Klagenfurt/Celovec 6. Boštjans Flug. Roman. Klagenfurt/Celovec (Herbst 2004) 7. Die Regenprozession und andere Prosa 8. Freude und Wehmut / Veselje in otožnost Gioia e tristezza / Joy and sorrow Lipuš lesen. Texte und Materialien. Herausgegeben von Klaus Amann und Johann Strutz. Klagenfurt: Wieser, [2007], 2000. 384 Seiten.
Johann Strutz (Hrsg.), Boris Paternu und Helmut Moysich: "Graben, Kehre und Schrift. Essays zu Florjan Lipuš": Klagenfurt: Wieser, 2007. 53 Seiten.
"Poizvedovanje za imenom", Maribor 2013.

Izdajatelj:

"Das slowenische Wort in Kärnten. Schrifttum und Dichtung von den Anfängen bis zur Gegenwart/Slovenska beseda na Koroškem. Pismenstvo in slovstvo od začetkov do danes": Herausgeber Reginald Vospernik, Pavle Zablatnik, Erik Prunč, Florjan Lipuš. Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1985. 647 Seiten.

Prevodi:

Karel Prušnik-Gašper: "Gemsen auf der Lawine". Der Kärntner Partisanenkampf. Rohübersetzung aus dem Slowenischen von Avguštin Malle und Florjan Lipuš. Klagenfurt-Ferlach: Drava 1980.
Marica Kulnik: "Wenn Tränen erzählen. Quando le lacrime raccontano. Kadar solze pripovedujejo": Deutsch, italienisch, slowenisch. Slowenischer Text Marica Kulnik mit Florjan Lipuš. Klagenfurt/München: Drava/Kiwi, 1982.
Elisabeth, Eva und Robert Menasse: "Zadnja princeska iz pravljice (Die letzte Märchenprinzessin)": Klagenfurt: Wieser 1997.

Nagrade:

• Zlata ptica, Ljubljana 1972
• Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana 1975
• Podporna nagrada za literaturo Zveznega ministrstva za pouk in umetnost, Dunaj 1982
• Dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 1985
• Letna štipendija iz jubilejnega fonda Literar-Mechane, Dunaj 1987
• Državna štipendija za literaturo Zveznega ministrstva za pouk, umetnost in šport, Dunaj 1988
• Koroška deželna kulturna nagrada za literaturo, Celovec 1995
• Projektna štipendija Urada zveznega kanclerja za literaturo, Dunaj 1997/98
• Projektna štipendija Urada zveznega kanclerja za literaturo, Dunaj 2000/01
• Prešernova nagrada, Ljubljana 2004
• 2011Petrarca
• 2013 Franz Nabel, Gradec.