LENČKA KUPPER

rojena 4. aprila 1938 na Bistrici pri Pliberku;
njene zbirke pesmi so namenjene predvsem otrokom in njihovim staršem;
predvsem zaradi melodij, ki jih je dodala vsaki pesmi, pa jih mnogi strokovnjaki priporočajo tudi za učenje glasbe v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole;
poleg pesmi je pisala tudi povesti, ki so navadno okvir zgodbe, jedro pa je pesem;
živi v Vrbi.

Dela:

"Skrivnostna bela krpica. Pripovedke in pesmi": Glasba Janez Bitenc. Ilustracije udeležencev tedna mladih umetnikov 1984 na Rebrci. Z glasbeno kaseto. Celovec: Mohorjeva, 1985. 71 str.
"Brez meja. Mladinske in otroške pesmi" Uglasbila avtorica. Ilustracije. Ulrike Tripold. Z glasbeno kaseto. Celovec: Drava, [1988]. [39] str.
"Diči, diči, diča": Glasbena kaseta. Uglasbil Gabrijel Lipuš. Celovec: Drava, Slovenska prosvetna zveza, 1987.
"Pojmo s ptički": ilustracije Andreja Zikulnig. Z glasbeno kaseto. Celovec: Mohorjeva, 1991. 50 str.
"Glasbeni koledarček": iIlustrirali učenci Mohorjeve ljudske šole v Celovcu. Koledar Tatjana Tolmaier in Marica Hartmann. Celovec: Mohorjeva, 1992. [42] str.
"Nikoli slabe volje. Otroški in mladinski zbor s klavirsko spremljavo": uglasbila avtorica. Klavir Slavko Mihelčič. [Ljubljana]: samozaložba, 1992. 1 partitura (43 str.).
"Enkrat je bil en škrat": uglasbila avtorica. Aranžiral Janez Gregorič. Ilustracije Breda Varl. Z glasbeno zgoščenko. Celovec: Krščanska kulturna zveza, 1998. 88 str.
"Enkrat je bil en škrat. Pesmi Lenčke Kupper": uredili Janez Gregorič, Pepej Krop, Stefan Logar, Jurij Opetnik. Spremna beseda Franc Kukovica. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, [1998]. 49 str.
"(Zapoj še ti 3) Iz roda v rod": soavtorja Ciril Rudolf, Niko Kupper. Ilustracije Walter Jäger. Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mohorjeva, 1998. 131 str.
"Vetrnica": ilustrirali otroci otroškega vrtca Naš otrok. Celovec: Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev, Društvo Naš otrok - Unser Kind, Krščanska kulturna zveza, 2003. 63 str.
"Letni časi. Pesmi Lenčke Kupper in Miriam Strmenik": Velikovec, Prosvetno društvo Lipa, [2005]. Glasbena zgoščenka.