MARTIN KUCHLING

rojen 1970 v Celovcu;
doraščal v Štriholčah pri Velikovcu;
Zvezna gimnazija za Slovence v Celovcu;
študij primerjalne književnosti in slavistike na celovški univerzi;
živel je nekaj let v Gradcu, zdaj spet v domačih Štriholčah;
piše liriko in prozo in objavlja v revijah v Avstriji in Sloveniji.

Dela:

"Okamenela sled": pesmi. Spremna beseda Matjaž Kmecl. Celovec: Drava, 1998. 68 str.
"Iskanje Nataše": roman. Celovec: Drava, 2000.
"Umor v zaspanem mestu", Mohorjeva založba 2009.