HERMAN GERM

rojen 1931 na Suhi;
1952 zaključil učiteljišče v Celovcu;
soavtor številnih učbenikov, piše pesmi, črtice in otroško literaturo;
od 1993 do 2002 predsednik Društva slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji;
vse bolj se posveča tudi slikarstvu;
živi v Nonči vasi pri Pliberku.

Dela:

"Otroci enega sonca. Pesmi in črtice" - ilustracije Valentin Podgornik. Celovec: Mohorjeva, 1982. 86 str.
"Ali veš? Ali znaš? Uganke za najmlajše": Celovec: Drava, 1985. 69 str.
"Recimo mačka - mehka tačka. Besedne igre za dom in šolo": ilustracije Christof Šubik. Celovec: Drava, 1986. 87 str.
"Naš zlati mladi dan. Pesmi in igrice": ilustracije Hermina Paulič. Celovec: Mohorjeva, 1988. 78 str.
"Pričakovanje in izpolnitev. Erwartung und Erfüllung. Pesmi in utrinki": slovensko, nemško. Ilustracije Franz Wiegele. Celovec: Mohorjeva, 1994. 167 str.
"Pesem - utrip srca. Lied – Pulsschlag des Herzens": 85 pesmi za stare in mlade. Zbral, harmoniziral, notografiral in uredil Engelbert Logar. Suha: Katoliško prosvetno društvo Drava v Žvabeku, 2006. 103 str.

Izdajatelj:

"Oblikujmo svoj jezik. 1. del: Slovenščina za 1. in 2. razred glavne šole": H[erman] Germ, T. Ogris, M. Srienc. Sodleovali so H. Budin, L. Cvelf, M. Diexer, K. Gril, M. Kert, A. Rutar, St. Wakounig. Ilustracije Božo Kos. Celovec: Mohorjeva, [1981]. 236 str.
"Leto, v pesmi ujeto. Otroške pesmi, besedne igre, pregovori in uganke za koroško mladino": izbral in uredil Herman Germ. Ilustracije Stanko Sadjak. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1993. 236 str.
"Čarobna dežela slovenske poezije. Pesmi za koroško mladino iz zakladnice slovenskega pesništva": izbral in uredil Herman Germ. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1994. 205 str.
"Uganke. Za vas za kratek čas": sestavil in uredil Herman Germ. Risbe Andrej Germ. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1996. 141 str.
"Podjuna, Rož, Zilja": zbral in uredil Herman Germ. Ilustracije Marjeta Cvetko. Fotografije Franc Kukovica et al. Celovec: Strokovno pedagoško združenje, 1998. 203 str.
"Literat[ura], kult[ura]": uredili Anita Hudl, Sonja Wakounig, Herman Germ. – [s. l.]: Društvo slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji, [1999]. 73 str.