HANZI FILIPIČ

rojen leta 1968 v Bilčovsu;
študiral zgodovino in slovenščino na Dunaju.
Se pretežno ukvarja z zgodovino koroških Slovencev in slovensko zgodovino 20. stoletja.
Od leta 1995 je urednik Mohorjeve založbe v Celovcu.

Publikacije:
"Simpozij od dr. Jošku Tischlerju"
"Hitlerjeva dolga senca": Jože Dežman, Hanzi Filipič
"Med kljukastim križem in rdečo zvezdo": Jože Dežman, Marjan Linasi, Alfred Elste, Hanzi Filipič, Michael Koschat - Mohorjeva Celovec, 2002;
"Nacistična Avstrija na zatožni klopi": Alfred Elste, Michael Koschat, Hanzi Filipič - Mohorjeva Celovec, 2002;
"Vroče sledi hladne vojne -  Meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih od 1945 do 1991" - urejanje: Jože Dežman, Hanzi Filipič; prevod: Stanislav M. Maršič, Hanzi Filipič - Založba: Mohorjeva Celovec, 2013.