STIK

Občni zbor

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva in je najvišji organ društva.

Na občnem zboru 1. julija 2013 so bili izvoljeni za uradne funkcije v odboru DSPA:
predsednik: Niko Kupper
podpredsednica: Jerneja Jezernik
tajnik: Tomaž Ogris
namestnik tajnika: Vinzenz Gotthardt
blagajnik: Janko Malle
namestnica blagajnika: Amina Majetič
pregledovalca računov: Stanko Wakounig in Gustav Januš.

Občni zbor je potrdil tudi novi sedež društva, ki je v
Slovenski študijski knjižnici
Mikschallee 4
9010 Celovec.

Email-kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Kako postati član?

V Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji se lahko včlani kot redni član ozr. članica vsaka ustvarjalka in ustvarjalec, ki piše v slovenščini in svoja dela objavlja ali želi objaviti. Po vaši prijavi bo o rednem članstvu odločal odbor društva.
Seveda pa se lahko včlani v društvo tudi vsak, ki mu je slovenska literatura in slovensko literarno ustvarjanje pri srcu, četudi sam ne piše - radi vas bomo sprejeli tudi kot podpornega člana oziroma podporno članico.

Ker društvo poleg podpor javnih avstrijskih in slovenskih ustanov nima nobenih lastnih dohodkov je občni zbor uvedel članarino, ki znaša v obeh primerih 20 € letno. Sicer le simbolični znesek, ki pa daje društvu določena nevezana sredstva, za lažje organiziranje branj in drugih društvenih aktivnosti. Ker želimo pospeševati podmladek pa so ustvarjalke in ustvarjalci, ki hodijo še v šolo ali še študirajo plačila članarine oproščeni.

Kot članica oziroma član društva ste seveda tudi upravičeni sodelovanja in glasovanja pri občnih zborih, vabili vas bomo na društvene prireditve in na literarna branja ter k objavljanju v naši vsakoletni literarni reviji Rastje itd. Koristili boste lahko strokovno pomoč tako ob pisanju kot tudi objavljanju vaših besedil, prejemali boste informacije o društvenih pobudah in literarnih natečajih.
Seveda se bomo veselili tudi vseh vaših pobud za še boljše in uspešno društveno delovanje.
Poleg tega pa imate s člansko izkaznico DSPA tudi ugodnosti pri nakupu knjig v slovenskih knjigarnah v Celovcu.

Če želite torej postati članica oziroma član Društva slovenskih pisateljev v Avstriji, vas naprošamo, da izpolnite obrazec in ga podpisanega pošljete na društveni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , ali po pošti na Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, Mikschallee 4, 9010 Celovec.

Po obravnavanju vaše prošnje boste prejeli od odbora ustrezni odgovor, glede rednega članstva.
Kot rednega člana vas bomo po vašem vplačilu članarine na naš konto pri: Zveza Bank v Celovcu, BIC: VSGKAT2K, IBAN: AT13 3910 0000 0077 4299, zapisali v uradni seznam članov in vam poslali člansko izkaznico DSPA.

Podporni član: Če ne želite postati redna članica oziroma redni član, lahko postanete podporni član. Ustrezno izpolnite obrazec in z letno članarino podprite delo društva. Seveda boste tudi kot podporni član prejemali vse informacije in člansko izkaznico DSPA.

Povezava:
Pristopni obrazec v formatu .doc