DELOVANJE DSPA

Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji skrbi za pospeševanje slovensko pisočih rojakinj in rojakov.

Z letnim izdajanjem društvene literarne revije Rastje omogoča vsem pisateljicam in pisateljem možnost objavljanja novih besedil. Poleg ustaljenim literarnim ustvarjalcem tudi mladim, ki se v reviji prvič predstavljajo javnosti. Bralcem in bralkam pa nudi revija prerez pestrega literarnega ustvarjanja v deželi.

Poleg organiziranja rednih literarnih branj članic in članov so postala pisateljska srečanja na Obirskem od leta 2009 spet pomeben višek letnega društvenega delovanja. Saj ponujajo po eni strani možnost druženja, po drugi pa s strokovnimi pogovori tudi neposredno možnost informiranja, pospeševanja in pomoč ob razvoju kakovostnega slovenskega literarnega ustvarjanja.

Prav temu naj služi s koriščanjem sodobnih komunikacijskih medijev tudi tudi ta spletan stran DSPA, ki smo jo uredili ob 40 letnici ustanovitve.

Na njej najdejo članice in člani pomebne termine, razpise nagrad in literarnih pobud ter naslove založb in partnerskih ustanov. Vsi, ki se zanimajo za slovensko literarno ustvarjanje v Avstriji pa pomebne podatke o ustvarjalcih, novih publikacijah, in omogoča neposreden stik ter posredovanje med organizatorji literarnih in kultrunih prireditev in ustvarjalci.

Pomebna naloga društva je tudi pospeševanje mladih rojakinj in rojakov ter iskanje novih talentov. Zato sodeluje DSPA ob literarnem natečaju Volbankove ustanove "Pisana promlad - na dan z besedilom" in z obema krovnima kulturnima organizacijama koroških Slovencev ter z vsemi slovenskimi mediji na Koroškem.