NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji je, kot je bilo zasnovano od ustanoviteljev, predvsem združenje slovensko pisočih rojakinj in rojakov v deželi. Ob tem nudi možnost druženja in tudi strokovno pomoč, še posebej ob pospeševanju mladih pisateljic in pisateljev. Prav pospeševanje podmladka je zelo pomebna naloga društva, saj brez mladine ni bodočnosti.

Za strokovno pomoč in pospeševanje skrbi društvo s od leta 2009 spet rednimi srečanji pisateljev na Obirskem. Ker pa brez objav tudi pesnik in pisatelj dela le zase, je zelo pomebno tudi izdajanje literarne revije Rastje, ki je po zaslugi Anite Hudl zaživela in redno izhaja od leta 2007.

Poleg tega društvo skrbi za literarna branja in pospešuje stike še posebej mladih avtoric in avtorjev tako z domačimi društvi, ki želijo izvesti literarne večere kot tudi s slovenskimi založbami na Koroškem. Bistven namen DSPA je namreč od vsega začetka predvsem predstavitev domačih besednih ustvarjalcev čim širši javnosti in spodbujanje k pisanju v materinščini.