DRUŠTVO SKOZI ČAS

Društvo slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji (DSPPPA) je bilo ustanovljeno na prvem občnem zboru 27. 7. 1974.

Sopobudnik in prvi predsednik je bil učitelj in dolgoletni vodja ljudske šole na Obirskem, pisatelj in kulturni delavec Valentin Polanšek, ki je poskrbel za povezovanje avtorjev preko koroških meja, organiziral kar nekaj literarnih branj doma na Koroškem, Tržaškem in v Sloveniji. Najpomembnejše pobuda pa so bila vsekakor pisateljska srečanja na Obirskem, s katerimi so začeli leta 1979 in kjer so se srečavali besedni ustvarjalci iz celotnega slovenskega kulturnega prostora.

Za Valentinom Polanškom je predsedstvo prevzel prof. Janko Messner, sledila sta mu Herman Germ (1992 - 2001) in prof. dr. Jozej Strutz (2001 – 2006).

Od leta 2006 pa do svoje prerane smrti oktobra leta 2012 pa je za nov zagon poskrbela kot predsednica društva pisateljica Anita Hudl, ki je bila od ustanovitve dalje 20 let namestnica tajnika, nato pa 13 let tajnica tega društva. Kot predsednica je spodbudila leta 2007 društveno literarno kritično revijo Rastje, kjer se enkrat letno lahko predstavljajo slovenski besedni ustvarjalci v Avstriji. Leta 2009 je ponovno oživila tradicionalna pisateljska srečanja na Obirskem, ki potekajo spet redno, vedno zadnji konec tedna v septembru.

Ob začetku druge dobe njenega predsednikovanja leta 2011 pa so poenostavili društveno ime od DSPPPA (Društvo slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji) na Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji. Od leta 2013 pa predseduje društvu avtor otroških knjig in novinar DI Niko Kupper.